Herby Vojčík herby

herby pushed to master at herby/idea-settings

10 hours ago

herby commented on issue ELENA/participant-stats#2

Členstvo v registroch chuligánov

Ako som minule bol vysvetili, aj tie zvyšné idú, ale ťažko (veď zoznam toho, čo všetko sa chce a čo ide je hore). Čo znamená to "všetko čo ide"?

2 days ago

herby commented on issue ELENA/participant-stats#2

Členstvo v registroch chuligánov

No, sú štyri registre v ktorých sa hľadajú chuligáni. Hoci si chcel sedem.

2 days ago

herby pushed to master at herby/idea-settings

3 days ago

herby commented on issue ELENA/participant-stats#2

Členstvo v registroch chuligánov

@Rado štyri registre tam sú, mali by ísť. Prvé tri potrebujú export file, štvrtý ide cez API.

5 days ago

herby pushed tag v0.2.1 to ELENA/participant-stats

5 days ago

herby pushed to master at ELENA/participant-stats

5 days ago

herby commented on issue ELENA/participant-stats#2

Členstvo v registroch chuligánov

Register úpadcov budem hľadať len podľa IČO, ok?

5 days ago

herby commented on issue ELENA/participant-stats#3

Finančná analýza

@Rado should be fixed by https://lolg.it/ELENA/participant-stats/commit/eaa548a7a7e8e79d30498b1c762ae231dd676841.

5 days ago

herby pushed to master at ELENA/participant-stats

5 days ago

herby commented on issue ELENA/participant-stats#3

Finančná analýza

Riadok. Veď všetky ostatné sedia. :-)

5 days ago

herby pushed to master at ELENA/participant-stats

  • 9cf8689b19 Cleaning. `inProgress` is now only having only reponsibility (to hold the running promise), not dual one (being a false flag and at the same time holding a truthy promise).

6 days ago

herby pushed tag v0.2.0 to ELENA/participant-stats

6 days ago

herby pushed to master at ELENA/participant-stats

6 days ago

herby pushed tag v0.1.9 to ELENA/participant-stats

6 days ago

herby pushed to master at ELENA/participant-stats

6 days ago

herby pushed tag v0.1.8 to ELENA/participant-stats

6 days ago

herby pushed to master at ELENA/participant-stats

6 days ago

herby pushed tag v0.1.7 to ELENA/participant-stats

6 days ago

herby pushed to master at ELENA/participant-stats

6 days ago